Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein zetten zich in voor natuurherstel

Natuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij en collega-vogelaar Ruben Hein zetten zich in voor natuurherstel in Nederland door van braakliggende terreinen weer een natuurparadijs te maken. Nu gaan ze hun activiteiten ook uitbreiden naar het buitenland. Zo kochten ze in Estland een stuk grond ter grootte van 44 voetbalvelden. Wat zijn ze daarmee van plan? 

Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein zijn meer dan alleen een natuurfilmer en zanger; ze zijn ook gepassioneerde natuurbeschermers en landschapsveranderaars. Hun missie? Het omtoveren van landschappen tot biodiverse paradijzen, waarin inheemse flora en fauna kunnen gedijen.

Natuurherstel

Met een unieke aanpak leggen ze natuurgebieden aan, met de hoop dat bedreigde vogelsoorten zoals de grutto en de korhoen terugkeren naar hun leefgebieden. Hun recente aankoop van grond in Estland getuigt van hun toewijding aan dit doel. Ze zijn vastbesloten om hun impact te vergroten, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

In Nederland hebben Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein al indrukwekkende resultaten behaald door maar liefst 16 kilometer aan heggen aan te planten, voornamelijk in Gelderland. Deze heggen dienen niet alleen als natuurlijke grenzen, maar ook als belangrijke habitats voor verschillende planten- en diersoorten.

Over de grens

Nu richten ze hun aandacht op het hoogveen in Estland. Hun doel is om dit unieke ecosysteem te herstellen en te beschermen, in lijn met hun visie van grensoverschrijdende natuurbescherming. Zoals Ruben Hein het treffend verwoordt: “Wij zijn één Europa, maar in het natuurbehoud kijken we helemaal niet over grenzen.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Kijk hier het hele gesprek over natuurherstel terug.

Vergelijkbare artikelen