Caroline van der Plas en Mirjam Bikker gaan met elkaar in debat

Is er nog een toekomst voor het boerenleven in Nederland? Mirjam Bikker wil de veestapel verkleinen en stelt voor dat de landbouw een bijdrage gaat leveren in het beperken van de klimaatverandering. Haar ideeën baren Caroline van der Plas grote zorgen. En terwijl de armoede in Nederland toeneemt, willen CU en BBB voor bestaanszekerheid zorgen, maar wie heeft daarvoor de beste ideeën? Ze schuiven, samen met tientallen boeren, aan bij Op1.

Lieke Versteden, een melkveehouder die ook te gast was, voegt Kopros, een bacterie, toe aan de mest. Daarmee wordt de ammoniakuitstoot van koeienmest verminderd, dat weer zorgt voor stikstofreductie. “Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week aan het meten in de stal. Wij komen uit op 5,5 ammoniakuitstoot per koe. Dat is onder de norm dat de overheid wil.”

Toch loopt ze vast. “Er is geen erkenning voor. Normaal heb je proefstalstatus, maar die krijgen we niet. Het is te goed. Wij hebben eigenlijk een minikringloop op ons eigen bedrijf nu. De mest is al bewerkt, wat normaal in de bodem gebeurt. We hebben nu meer bodemleven, meer opbrengsten.” Daar krijgt haar bedrijf tot nu toe niks voor terug.

Van der Plas en Bikker reageren

“Dat is waar boeren constant tegenaan lopen”, reageert Caroline van der Plas. “Dat is de reden dat wij zo hard pleiten voor innovaties.” De BoerBurgerBeweging-lijsttrekker ziet dit probleem op meerdere boeren bedrijven. “Het moet wel juridisch geborgd worden. Anders houdt het geen stand bij de rechter.”

“Dit laat de innovatie zien die heel veel boeren gewoon willen”, voegt Mirjam Bikker toe. Die opmerking frustreert Van der Plas. “Daar hebben die mensen helemaal niets aan. Lieke wil dat die erkenning komt en dat ze verder kan. Ze wil dat ze niet meer bedreigd wordt met een uitkoop. De overheid moet echt aan de slag. De PAS-melders zitten in de knel, die hebben gedaan wat de overheid van ze vroeg. De overheid heeft gezegd dat het zo mag en de rechter heeft gezegd dat het niet mag. De overheid is een onbetrouwbare partner gebleken.”

“Coalitieakkoord op coalitieakkoord wordt gezegd dat we ze gaan helpen. Ze worden helemaal niet geholpen. Die mevrouw moet geholpen worden en dat moet onze inzet zijn.” Dat moeten we samen doen, reageert de ChristenUnie-lijsttrekker. “Ik vind het juist zo belangrijk dat we aan de slag gaan en dat die innovatiemogelijkheden er zijn. Daar investeer ik in. Ik zorg ervoor dat ik samen met de ChristenUnie jonge boeren ook meer ruimte krijgen. En dat we ernaar toe gaan dat de boer meer ruimte krijgt om op zijn erf de tools te hebben.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Kijk hier het gesprek terug.

Vergelijkbare artikelen