Tjeerd de Groot “Het kabinet heeft onvoldoende geleverd”

Welk perspectief kunnen Kamerleden Tjeerd de Groot van D66 en Thom van Campen van de VVD de boeren bieden? Biologisch melkveehouder Arie van den Berg bood vandaag een alternatief stikstofplan aan aan de ministers Van der Wal en Staghouwer.

Nu de stikstofplannen van het kabinet definitief op tafel liggen, zijn veel Nederlandse boeren op zoek naar perspectief. Wat kan de politiek nog voor deze mensen betekenen? D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is over één ding in ieder geval duidelijk: de plannen van het kabinet gaan door. “Het is heel erg noodzakelijk en misschien pijnlijk ook dat die plannen wel doorgaan.”

Onzekerheid

Volgens De Groot komt de felheid die boeren nu laten zien niet per se voort uit de te nemen maatregelen, maar juist uit onzekerheid over de toekomst. Iets wat het Kamerlid kan begrijpen. “Er zouden twee dingen gebeuren. Het hele plan over de natuur en stikstof en tegelijkertijd zou er een plan liggen waarin minister Staghouwer schetst hoe kringlooplandbouw eruit ziet. Dat laatste plan lag er niet.”

“Daar zijn wij als D66 heel kritisch op”, zegt De Groot, die wil dat het plan er voor Prinsjesdag is. “Maar eigenlijk had het er al lang moeten liggen, want dan hadden we een veel evenwichtiger gesprek gehad. Het kabinet heeft hier voor een deel gewoon onvoldoende geleverd. Absoluut.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Flauwekul

Ook VVD-Kamerlid Thom van Campen zit aan tafel. Hij vindt het recht op protesteren een groot goed, maar ziet dat er tijdens de boerenprotesten een hoop onzin wordt verkondigd. “Ik hoor heel veel onwaarheden. Boeren zouden zomaar het land uit worden geveegd en zonder omkijken worden onteigend. De plannen zouden ook alleen maar zijn om woningbouw uit te rollen over het land. Dat is echt grote flauwekul.”

“Ik zou tegen boeren willen zeggen dat we ze juist nodig hebben om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen.” Volgens Van Campen moet juist op dit moment goed worden samengewerkt om de gestelde doelen te bereiken. “Boeren hebben al laten zien dat ze het kunnen. Laten we nu de handen ineenslaan om te kijken hoe we ook de laatste doelen gaan bereiken en de natuur weer in goede staat gaan brengen.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Eerlijke prijs

Biologisch melkveehouder Arie van den Berg vindt dat er op biologische producten een lager btw-tarief zou moeten gelden. “Het product zal duurder in de winkel komen te liggen, maar je zult ook iets aan de kostenkant moeten doen. Dat zou met BTW kunnen.” Thom van Campen kan zich goed in het idee van Van den Berg verplaatsen. “Ik vind het belangrijk dat er gewoon een eerlijke prijs gaat worden betaald voor wat boeren produceren. Daar moet de minister ook echt voorstellen voor doen.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Kijk hier het hele gesprek terug.

Vergelijkbare artikelen