Sylvana IJsselmuiden, Anne-Goaitske Breteler en Aant Jelle Soepboer over hun liefde voor de Friese taal

Deze week tekende minister Hugo de Jonge in Sneek de nieuwe Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Het resultaat: 18 miljoen euro om de Friese taal te redden. Drie trotste Friezen schoven aan bij Op1; Sylvana IJsselmuiden, Anne-Goaitske Breteler en Aant Jelle Soepboer. Samen met hen bespreken we het belang van de Friese taal.

Om het Fries te redden heeft minister Hugo de Jonge 18 miljoen uitgetrokken. Tweede Kamerlid Aant Jelle Soepboer legt uit wat het Fries voor Friezen betekent. ‘’Ik zou het andere mensen ook gunnen om fier op hun taal te zijn en deze overeind te houden.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Noodzaak

Er is Friezen alles aan gelegen om hun taal te behouden. ”Het is belangrijk dat we de noodzaak van het beheersen van een taal overheid houden. Want als die noodzaak weg is, dan gaat de taal weg. En dat gevaar dreigt ook voor het Nederlands”, aldus Soepboer.

Sylvana IJsselmuiden voegt daaraan toe dat er een cruciaal deel van de Friese identiteit verloren gaat als het Fries verdwijnt. ”Het is écht een cultuur op zich. En het zou zó zonde zijn als we dat kwijtraken.”

Enkel thuis Fries blijven praten is volgens journalist Anne-Goaitske Breteler dan ook niet voldoende. “Mensen moeten weten dat waar je ook in Friesland komt, het oké is om Fries te spreken. Bijvoorbeeld een afspraak maken met de GGD, moet in het Fries kunnen. En dat is op dit moment niet vanzelfsprekend.”

Wat te doen met 18 miljoen?

Het geld van de provincie en het Rijk wordt samengevoegd om te werken aan een aantal pijlers. Voor Aant Jelle Soepboer zijn de twee belangrijkste peilers helder: onderwijs & onderzoek en de zichtbaarheid van het Fries in de publieke ruimte. Zo kan dit geld worden gebruikt om mensen die in Friesland komen wonen Fries te leren spreken.

Kijk hier het hele gesprek met Sylvana IJsselmuiden, Anne-Goaitske Breteler en Aant Jelle Soepboer terug.

Vergelijkbare artikelen