Kuipers: ”Niet alle acute zorg voldoet aan minimale kwaliteitseisen”

Met het verdwijnen van de coronateststraten, verdwijnt corona uit het dagelijks leven. Is corona dan nu eindelijk een ‘gewone’ griep? Ernst Kuipers over het einde van de coronapandemie, en hoe het nu verder moet met de zorg.

Er is volgens de minister geen reden om nog maatregelen tegen corona in stand te houden. ”Er zijn veel mensen die een zwakke gezondheid hebben, en daarmee meer gevoelig zijn voor luchtwegvirussen. Dat was al voor Covid, en dat is nu nog steeds zo. Er is alleen een virus bijgekomen in de hele grote reeks aan virussen die we al hadden.”

Long covid

Het is niet bekend hoeveel mensen in Nederland aan long covid lijden. Minister Kuipers geeft aan hier geen registratie voor op te willen zetten. ”De klachten variëren, het is heel lastig om dat precies te registreren. Ten tweede hebben we in de zorg een enorme hoeveelheid registratielast. Het probleem is groot, maar ik hoef niet te weten hoeveel patiënten het exact zijn.”

”Gelukkig is voor de meeste mensen corona nu net zo als een verkoudheidsvirus. Maar er zijn nog steeds mensen met een kwetsbare gezondheid die er ernstig ziek van worden. En er is nog een behoorlijk deel mensen die daar langdurige klachten aan overhouden. En daar moet verder onderzoek naar gebeuren, want die klachten zijn voor veel mensen ernstig invaliderend.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Acute zorg

Kuipers is ook met een plan gekomen om de acute zorg te gaan concentreren. Volgens de minister zijn er nu spoedeisende hulpposten die niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. ”Dan gaat het er bijvoorbeeld om dat er op de spoedeisende hulp te allen tijde tenminste één dokter aanwezig is met minimaal één jaar werkervaring. En dat is niet alleen bij kleine ziekenhuizen het geval, dat is in de volle breedte.”

”Ik vind ook dat we in de zorg af moeten van concurrentie en ieder voor zich. Er moet in de acute zorg samengewerkt worden en dat betekent dat je in de hele regio overzicht moet hebben over beschikbare capaciteit, kortste wachttijden en zorgen dat je patiënten zo snel mogelijk op een bepaalde plek kunt helpen.”

”En de mensen met acute levensbedreigende aandoeningen moeten direct geholpen worden en direct gebracht worden naar een centrum dat ingericht is om te helpen bij hun aandoening. Iemand die pijn op de borst heeft, waarbij in de ambulance alle tekenen zijn van een acute hartaanval, zo’n patiënt moet niet naar een willekeurig ziekenhuis. Die moet direct naar een ziekenhuis waar een hartkatheterisatiekamer is.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Kijk hier het hele gesprek met Ernst Kuipers terug. 

Vergelijkbare artikelen