Sophie Hermans: ”We willen draagvlak houden om mensen die echt op de vlucht zijn plek te kunnen bieden”

Nederland voldoet al jarenlang niet aan de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product. Er gaat nu meer geld naar defensie, maar is dat wel genoeg om een dreiging van Rusland af te kunnen wenden? We bespreken het met VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans.

Volgens Hermans zijn we de afgelopen jaren twee illusies armer geworden. ”Dat de vrede en veiligheid zoals we die kennen sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo vanzelfsprekend is zoals we gehoopt hadden. En als dan die vrede en veiligheid onder druk komt te staan dat Amerika het voortouw neemt en dan ons wel komt redden en beschermen hier. Die twee dingen samen maken dat het cruciaal is dat we in onze eigen veiligheid en defensie investeren. Dat we in staat zijn in Nederland om ons eigen grondgebied te beschermen, maar ook als NAVO ons NAVO-grondgebied te beschermen.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Hoeveel investeren?
Hoeveel we dan moeten investeren wil Hermans niet kwijt. ”We moeten even oppassen dat we nu direct in percentages en bedragen terechtkomen. Ik vind het heel belangrijk om even de context te schetsen. Die investering in het coalitieakkoord die echt fors is, drie miljard structureel, die komt dus voort uit die illusies die we armer zijn geworden. En daar is nog eens bovenop gekomen wat er nu in Oekraïne gebeurt. Die schudt ons wakker dat er echt wel iets nodig is om Nederland in de toekomst veilig te houden.”

Vluchtelingen
Het VVD-migratiestandpunt is dat er tussen de huidige asielzoekers te veel gelukszoekers zitten die geen recht hebben op asiel. ”Er komen hier ook mensen naar toe die op zoek zijn naar een beter leven, dat kan ik nog begrijpen want we willen allemaal een fijn en gelukkig leven. Maar de vraag is dan of we daar hier plek voor hebben. We willen juist in dit land het draagvlak houden om mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog en geweld een veilige plek te kunnen bieden.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Kijk hier het hele gesprek met Sophie Hermans terug. 

Vergelijkbare artikelen