Lijsttrekker Farid Azarkan van DENK over het verkiezingsprogramma van de partij

Lijsttrekker van DENK Farid Azarkan vertelt over het verkiezingsprogramma van de partij. Maandag maakte DENK het programma ‘Denk anders’ bekend, met daarin voorstellen als ‘racistenlokkers’ en diversiteitsquota voor bedrijven. De partij van Azarkan wil met deze voorstellen definitief een einde maken aan racisme en discriminatie.

“Wij zijn in 2015 opgericht, in 2016 heb ik mezelf aangesloten, we hebben een ‘rollercoaster van ervaringen’ in die politiek, we zijn met drie zetels binnengekomen, hebben een organisatie moeten neerzetten, fouten gemaakt en dingen goed gedaan. Ik denk dat we daarvan moeten leren. We hebben het afgelopen half jaar ongelofelijk veel voorstellen in de Tweede Kamer binnengehaald, dus de andere partijen aan onze zijde gehaald. Ik denk dat na vier jaar de fase voor volwassenwording is aangebroken, het enthousiaste heeft meer plaatsgemaakt voor realisme”, zegt Azarkan.

Racismelokkers

Wat we hebben geconstateerd is dat als journalisten bellen naar makelaars en zich voordoen als woningverhuurders en zeggen dat ze hun woning niet willen verhuren aan Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse Nederlanders, dan zegt 62 procent van de makelaars: dat doen wij voor jullie. Dus zij overtreden de wet. We hebben aan minister Ollongren (D66) gevraagd om daar nou eens wat aan te doen. Het antwoord tot mijn frustratie: ‘Ik ga over drie maanden thee drinken’.

Azarkan pleit ervoor dat in plaats van journalisten politieagenten vanuit een bureau of ministerie makelaars bellen en dezelfde vraag stellen en dat als bewijs mogen gebruiken om aan te tonen dat er gediscrimineerd wordt. “Dat moeten we ook echt willen aanpakken en niet alleen maar aan een tafel bespreken.”

Bewijslast omdraaien

DENK wil ook de bewijslast met betrekking tot discriminatie omdraaien: “Bedrijven en organisaties moeten aan de voorkant aantonen dat ze niet discrimineren.” Azarkan geeft aan gefrustreerd te zijn, omdat hij ziet dat in de top van veel organisaties er voornamelijk witte mannen zetelen. Als voorbeeld neemt hij het bestuur van de KNVB, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Sociaal Economische Raad. “Ik zie alleen maar mensen die wit zijn en met name mannen nog. Ik zeg: dat moeten we gaan omdraaien. Bedrijven moeten gaan tonen wat ze doen en laten zien dat iedereen evenveel rechten heeft.”

Frans van Houten, topman van Philips, doet ook een duit in het zakje: “Wat ik een goede maatregel vind is dat bedrijven gegevens publiceren over bijvoorbeeld diversiteit, inkomen of over belasting. Ik denk dat bedrijven een duidelijk maatschappelijke rol hebben om zich op een goede manier te gedragen en daar hoort transparantie bij. Dus daar zouden we mee kunnen beginnen. Ik denk dat als alle bedrijven boven een bepaalde grote dit doen, we dan voor een deel tegemoet komen aan de wens van DENK.”

Om video’s van YouTube te kunnen tonen dienen Sociale Media koppelingen geaccepteerd te worden.

Cookie instellingen

Dilan Yesilgöz

Azarkan schrijft ook te streven naar een respectvollere samenleving, “vanuit vertrouwen en verbinding”. Hugo Logtenberg tegen Azarkan: “Wij moesten meteen denken aan een debat dat u onlangs voerde met VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz, die u het hele debat aansprak bij de joodse achternaam van haar man: Zegerius.”

“De suggestie die u nu doet werp ik verre van mij”, zegt Azarkan. “De suggestie die mevrouw Dilan doet, namelijk dat ik überhaupt wist dat haar achternaam joods is, dat was niet zo. Ik heb Klaas Dijkhoff gebeld om te zeggen dat ik het echt oneerlijk vind. Het maakt mij geen zak uit met wie je het bed deelt.”

“Ik noemde haar Zegerius, omdat ik dat makkelijker vind om uit te spreken”, verklaart Azarkan. “Ze schrijft altijd Yesilgöz-Zegerius. Ik vind Yesilgöz veel moeilijker. Het gaat niet om haar naam, maar om wat je in de interruptie vraagt aan elkaar. De suggestie die gedaan wordt, vind ik echt walgelijk, dat meen ik echt. Dat ik zou weten dat dat een joodse achternaam is.”

Debat met Van Toorenburg

De aanleiding voor het debat was het plan van Azarkan om het bekritiseren van de profeet strafbaar te stellen naar aanleiding van de gruwelijke moord op een Franse leraar Samuel Paty. Collega’s, onder wie CDA’er Madeleine van Toorenburg, maakten Azarkan ernstige verwijten.

“Ik vond het werkelijk stuitend hoe mevrouw Van Toorenburg reageerde.” We hebben gezegd dat de timing ongelukkig is. Hier zit een groep moslims die zegt: ‘Wij vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd is.’ Dat is regel 1 in de petitie”, zegt Azarkan.

“Wij verwerpen datgene wat er gebeurd is, alle geweld. Vervolgens zeggen ze: we maken ons zorgen over wat er in de samenleving gebeurt en we vragen het parlement om te kijken of iets wat nog in 2014 strafbaar was, wat in Caribisch Nederland nog steeds strafbaar is, iets waar het CDA, de ChristenUnie en de SGP in 2014 tegen waren om af te schaffen, of dat overwogen kan worden volgens Artikel 5 van onze grondwet,” gaat Azarkan verder.

“En weet u wat dan het antwoord is van heel veel mensen in de Kamer een uur lang? ‘Jullie moeten stil zijn’. Dit gaat over vrijheid van meningsuiting. Ik geef mijn mening. Ziet u wat er gebeurt? Hoe boos mensen worden, is dit het voorbeeld voor de samenleving? Ik mag dat niet vinden, ik moet stil zijn wordt er gezegd.”

DENK wil maatregelen om te bevorderen dat het nodeloos grieven van gelovigen daadkrachtiger bestreden kan worden, staat in het verkiezingsprogramma. Azarkan: “In 2014 is het verbod op godslastering afgeschaft met als aanname dat er voldoende in de wet staat om dat tegen te kunnen gaan. Dat is onlangs bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook een keer toegezegd. Er zijn voldoende mogelijkheden om dat te handhaven. Wat ons betreft hoeft dat niet uitgebreid te worden, maar ik vind alleen dat je daar wel discussie over elkaar kunt voeren met elkaar. Wat heeft die wet nou opgeleverd?”

Kijk het hele gesprek met Farid Azarkan terug

Vergelijkbare artikelen